Vad kostar det att gå till en advokat?

Vår timkostnad i ärende där rättshjälp eller rättsskydd har beviljats är – för 2018 – 1 699 kronor inkl. moms. Denna taxa bestäms årligen av staten.

Rättshjälp:
Allmän rättshjälp beviljas av domstol eller av rättshjälpsmyndigheten. Om Du erhåller rättshjälp är Din del av kostnaden beroende av dina inkomst- och förmögenhetsförhållanden, hur många barn Du försörjer m.m. Vi ombesörjer våra klienters ansökan om rättshjälp.

Rättsskydd:
Rättsskydd ingår i de flesta fall i Din hemförsäkring. Det är viktigt att Du talar med Ditt försäkringsbolag om i vilka frågor rättsskydd kan beviljas. Om Du erhåller rättsskydd är Din del av ombudets kostnader normalt sett 20 %. Vi hjälper våra klienter med ansökan om att ta rättsskydd i anspråk.