Vårdnad om barn

En del föräldrar enas till en början om att barnen skall bo varannan vecka hos vardera förälder (växelvis boende). Ibland gör avståndet mellan föräldrarnas bostäder eller bristande samarbete mellan föräldrarna att ett växelvis boende inte fungerar rent praktiskt och barnen får vara stadigvarande bosatta hos den förälder (boendeföräldern) där förskola och skola finns och sedan ha ett helgumgänge med den andra föräldern (umgängesföräldern). Det kan också vara så att barnen har ett önskemål om att bo mer hos den ena föräldern.

Kan inte föräldrarna prata och samarbeta med varandra kring frågor som rör barnen måste domstolen besluta i frågor rörande barnen.

Det är viktigt för föräldrarna och barnen att skapa en ny rutin i den nya familjekonstellationen, en rutin som fungerar. Det kan vara svårt för föräldrarna, som kanske är mitt uppe i den ekonomiska fördelningen, att bestämma hur de nya rutinerna ska se ut. Därför är det ofta tryggt att vardera förälder har en egen advokat som biträder. Vi på Advokatbyrån Juristgruppen i Halmstad biträder ofta klienter både vid frågor om vårdnad, boende och umgänge och bodelning parallellt.

KONTAKTFORMULÄR

Fyll i dina kontaktuppgifter och skriv kortfattat om ditt ärende så kontaktar vi dig inom kort.