Utsatt för brott

En offentlig försvarare (advokat) och ett målsägandebiträde (advokat eller biträdande jurist) förordnas av domstol, ofta redan under förundersökningen. Förundersökningen leds av utredare inom polisen. Under förundersökningen kallas involverade personer till förhör. Vare sig Du är misstänkt för brott eller blivit utsatt för brott så har Du möjlighet att ha med Dig Din försvarare eller Ditt målsägandebiträde vid förhören hos polisen.

Som Ditt ombud, och som Din offentliga försvarare eller Ditt målsägandebiträde, tillvaratar vi på Advokatbyrån Juristgruppen i Halmstad våra klienters intressen i målet. Vi driver även talan om skadestånd för Dig som är målsägande i anledning av brottet som Du utsatts för.

KONTAKTFORMULÄR

Fyll i dina kontaktuppgifter och skriv kortfattat om ditt ärende så kontaktar vi dig inom kort.