Skilsmässa

Ibland och ganska ofta tar livet en vändning. Makar går åt skilda håll. Många frågor uppstår i samband med denna förändring.

En ansökan om äktenskapsskillnad (skilsmässa) lämnas till tingsrätten, antingen underskriven av båda makarna eller av endast en make. Tingsrätten beslutar ibland att en betänketid om 6 månader skall föregå skilsmässan. Är makarna inte överens om skilsmässa eller finns gemensamma barn under 16 år beslutar tingsrätten alltid om 6 månaders betänketid.

En bodelning måste begäras av parterna. Makar kan påbörja bodelningen redan under betänketiden.

Bodelningen är den ekonomiska uppdelningen mellan makar. Bodelningen utgår från en brytpunkt, den dagen då ansökan om äktenskapsskillnad lämnades till tingsrätten eller den dagen då samborna separerade. Huvudregeln för gifta är att de tillgångar och skulder som makarna hade vid brytpunkten skall beaktas vid bodelningen.

När enighet nåtts gällande den ekonomiska uppdelningen (bodelningen) mellan makar skall ett bodelningsavtal upprättas och undertecknas för att få juridisk giltighet. Detta också för att säkerställa, att inte någon av parterna senare kommer med ekonomiska krav på varandra.

Kan man inte enas om en bodelning har man möjlighet att ansöka att tingsrätten utser en bodelningsförrättare. Bodelningsförrättaren skall upprätta en bodelning mellan parterna, om möjligt genom en frivillig överenskommelse eller annars genom en tvångsbodelning. En tvångsbodelning kan klandras av part hos tingsrätten.

Vi på Advokatbyrån Juristgruppen i Halmstad har lång erfarenhet av ekonomisk familjerätt och bodelningsavtal. Varje klient och bodelning är unik och därför skall också varje klients bodelningsavtal vara skräddarsytt. Vi är Ditt ombud vid bodelningen och tillvaratar Dina ekonomiska intressen samt ger Dig råd och stöd genom skilsmässan och under den ekonomiska uppdelningen.

KONTAKTFORMULÄR

Fyll i dina kontaktuppgifter och skriv kortfattat om ditt ärende så kontaktar vi dig inom kort.