Samboupplösning

Ibland och ganska ofta tar livet en vändning. Sambor går åt skilda håll. Många frågor uppstår i samband med denna förändring.

En bodelning måste begäras av parterna. Som sambor har man endast 1 år på sig från separationen att begära bodelning.

Bodelningen är den ekonomiska uppdelningen mellan sambor. Bodelningen utgår från en brytpunkt, den dagen då samborna separerade. Vid bodelning mellan sambor ingår endast det som är samboegendom dvs gemensam bostad och gemensamt bohag.

När enighet nåtts gällande den ekonomiska uppdelningen (bodelningen) mellan sambor skall ett bodelningsavtal upprättas och undertecknas för att få juridisk giltighet. Detta också för att säkerställa, att inte någon av parterna senare kommer med ekonomiska krav på varandra.

Kan man inte enas om en bodelning har man möjlighet att ansöka att tingsrätten utser en bodelningsförrättare. Bodelningsförrättaren skall upprätta en bodelning mellan parterna, om möjligt genom en frivillig överenskommelse eller annars genom en tvångsbodelning. En tvångsbodelning kan klandras av part hos tingsrätten.

Vi på Advokatbyrån Juristgruppen i Halmstad har lång erfarenhet av ekonomisk familjerätt och bodelningsavtal. Varje klient och bodelning är unik och därför skall också varje klients bodelningsavtal vara skräddarsytt. Vi är Ditt ombud vid bodelningen och tillvaratar Dina ekonomiska intressen samt ger Dig råd och stöd genom separationen och under den ekonomiska uppdelningen.

KONTAKTFORMULÄR

Fyll i dina kontaktuppgifter och skriv kortfattat om ditt ärende så kontaktar vi dig inom kort.