Bodelning

Bodelningen är den ekonomiska uppdelningen mellan makar eller sambor. Bodelningen utgår från en brytpunkt, den dagen då ansökan om äktenskapsskillnad lämnades till tingsrätten eller den dagen då samborna separerade. Huvudregeln för gifta är att de tillgångar och skulder som makarna hade vid brytpunkten skall beaktas vid bodelningen. Vid bodelning mellan sambor ingår endast det som är samboegendom dvs gemensam bostad och gemensamt bohag.

En bodelning måste begäras av parterna. Makar kan påbörja bodelningen redan under betänketiden. Sambor har endast 1 år på sig från separationen att begära bodelning.

När enighet nåtts gällande den ekonomiska uppdelningen (bodelningen) mellan makar eller sambor skall ett bodelningsavtal upprättas och undertecknas för att få juridisk giltighet. Detta också för att säkerställa, att inte någon av parterna senare kommer med ekonomiska krav på varandra.

Kan man inte enas om en bodelning har man möjlighet att ansöka att tingsrätten utser en bodelningsförrättare. Bodelningsförrättaren skall upprätta en bodelning mellan parterna, om möjligt genom en frivillig överenskommelse eller annars genom en tvångsbodelning. En tvångsbodelning kan klandras av part hos tingsrätten.

Vi på Advokatbyrån Juristgruppen i Halmstad har lång erfarenhet av ekonomisk familjerätt och bodelningsavtal. Varje klient och bodelning är unik och därför skall också varje klients bodelningsavtal vara skräddarsytt. Vi är Ditt ombud vid bodelningen och tillvaratar Dina ekonomiska intressen samt ger Dig råd och stöd genom skilsmässan och under den ekonomiska uppdelningen.

KONTAKTFORMULÄR

Fyll i dina kontaktuppgifter och skriv kortfattat om ditt ärende så kontaktar vi dig inom kort.